Mẫu hợp đồng thuê Bảo vệ mới nhất 2023

Hiện nay khi việc thuê dịch vụ bảo vệ ngày càng trở nên phổ biến, trước khi đơn vị cung ứng bảo vệ ( Bên cho thuê ) cung cấp nhân sự cho bên sử dụng dịch vụ ( Bên thuê ) hai bên sẽ cung cấp thông tin để soạn thảo hợp đồng thuê bảo vệ cho phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn mà 2 bên thoả thuận.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn một số lưu ý khi ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ, dịch vụ an ninh trong bài viết đưới đây 

Hợp đồng thuê bảo vệ có cần thiết ?

Hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ là gì

Hợp đồng thuê bảo vệ là một hợp đồng dân sự, các bên thoả thuận với nhau về việc ký hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ.

Một bên có nhu cầu muốn thuê dịch vụ bảo vệ ( gọi tắt là Bên A ) và một bên sẽ cung ứng dịch vụ bảo vệ ( gọi tắt là Bên B ) thực hiện công việc đã được thoả thuận cho bên sử dụng dịch vụ bảo vệ.

Bên sử dụng dịch vụ bảo vệ ( gọi tắt là Bên A ) phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ ( gọi tắt là Bên B ) theo thoả thuận trong hợp đồng. 

Sau khi hợp đồng có hiệu lực sẽ xác lập quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên đối với nhau.

Lý do cần có hợp đồng thuê bảo vệ ?

 • Hợp đồng thuê bảo vệ là một hợp đồng quan trọng để bên khách hàng có thể thuê bảo vệ để thực hiện các công việc, nghiệp vụ an ninh tại cơ quan của mình.
 • Hợp đồng dịch vụ bảo vệ. dịch vụ an ninh là căn cứ pháp lý quan trọng để các bên ghi nhận quyền và nghĩa vụ pháp lý.
 • Hợp đồng được xác lập đồng nghĩa sẽ là căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường, mức bồi thường, là căn cứ để yêu cầu bên gây thiệt hại chịu trách nhiệm

Quy định pháp luật về Hợp đồng thuê bảo vệ

Hình thức của hợp đồng

 • Hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ cần phải lập thành văn bản
 • Nội dung gồm có những điều khoản đã được thoả thuận, được kí kết giữa hai bên thì mới đủ điều kiện hình thành giá trị pháp lí

Nội dung chính của Hợp đồng thuê bảo vệ 

Những điều khoản cơ bản trong hợp đồng thuê bảo vệ gồm có:

 • Thông tin cá nhận các bên tham gia hợp đồng
 • Công việc phải thực hiện
 • Giá tiền và phương thức thanh toán
 • Thực hiện hợp đồng
 • Cam kết các bên
 • Vi phạm hợp đồng
 • Chấm dứt hợp đồng
 • Hiệu lực của hợp đồng
 • Các điều khoản chung

Điều khoản trách nhiệm trong Hợp đồng thuê bảo vệ

Các bên sẽ cam kết hoàn thành trách nhiệm công việc của mình chính xác như những yêu cầu đã thoả thuận trong hợp đồng.

Các bên có thể yêu cầu trách nhiệm công việc với bên còn lại để đảm bảo tính thực thi của hợp đồng như:

Trách nhiệm của bên sử dụng dịch vụ ( Bên A )

 • Thanh toán chi phí dịch vụ đầy đủ và đúng hạn
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho bên dịch vụ thực hiện công việc

Trách nhiệm của bên dịch vụ ( Bên B )

 • Có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vi hợp đồng
 • Thông báo kịp thời về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ
 • Chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy, quy định của địa điểm thực hiện công việc
 • Ngăn ngừa những hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản tài mục tiêu làm việc.

Mẫu Hợp đồng thuê bảo vệ mới nhất 

Công ty Bảo vệ Song Long  xin gởi đến Quý khách hàng mẫu hợp đồng thuê bảo vệ mà công ty chúng Tôi đang áp dụng, quý vị có thể tham khảo các thông tin nội dung hợp đồng dưới đây: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ

 

Hôm nay, ngày ……… tháng …….. năm 202…, chúng tôi gồm có:

BÊN A:

 • Địa chỉ            :
 • Điện thoại       :
 • Mã số thuế.    :
 • Đại diện bởi.  : Ông                                          Chức vụ:

BÊN B: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SONG LONG

 • Địa chỉ        : 
 • Điện thoại   : 
 • Mã số thuế  : 
 • Đại diện bởi  : Ông                   Chức vụ: 

Cùng thống nhất ký Hợp đồng thương mại (sau đây gọi là “Hợp đồng”) về việc thuê dịch vụ bảo vệ với các điều kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI CỦA HỢP ĐỒNG

 • Bên A đồng ý thuê bên B và bên B đồng ý cung cấp cho bên A dịch vụ bảo vệ với nhiệm vụ là bảo vệ tài sản đảm bảo an ninh của Bên A tại Đ/c:  02 Song Hành Phường An Phú Thành phố Thủ Đức  TPHCM
 • Bên B sẽ cung cấp cho bên A các dịch vụ an ninh được mô tả trong các điều khoản đề cập dưới đây.

Thời hạn của hợp đồng: Mười hai ( 12 ) tháng kể từ ngày ……./……/202…… đến hết ngày……../……./202… 

Tổng số vị trí trong KVBV: …………………….

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

Bên B sẽ thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm sau:

 • Trông giữ xe tại văn phòng công ty, sắp xếp xe gọn gàng cho lối ra vào công ty được thông thoáng.
 • Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc, khu vực sảnh trước văn phòng công ty
 • Hỗ trợ khách liên hệ đến liên hệ công việc liên hệ đúng người cần gặp, giao nhận thư từ bưu phẩm.
 • Không cho người lạ, người không phận sự vào công ty khi chưa có sự đồng ý từ bộ phận quản lý.
 • Báo cáo đúng lúc và kịp thời về tình hình an ninh tại KVBV cho người quản lý của Bên A để cập nhật và đề ra phương hướng giải quyết.
 • Bên B phải có trách nhiệm bồi thường về những mất mát về xe máy của Bên A

ĐIỀU 3: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

 • Bên A thừa nhận rằng Hợp đồng này là một hợp đồng thực hiện chỉ những dịch vụ được nêu trong hợp đồng, và không phải là một hợp đồng bảo hiểm hay một bảo đảm toàn bộ đối với mọi thiệt hại.
 • Nhân viên bảo vệ Bên B phải cố gắng hết sức để thực hiện công việc như đã được đề cập trong những điều khoản trong hợp đồng
 • Bên B sẽ không phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay thương tích là hệ quả của các sự kiện bất khả kháng nằm ngoài khả năng kiểm soát hay can thiệp hợp lý của Bên A mà do những nguyên nhân sau:

Mọi hình thức thiên tai hay thảm hoạ như sấm sét, lũ lụt, hoả hoạn, giông bão, động đất, sóng thần, sốc điện… những sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của nhân viên bảo vệ Bên B.

Những mất mát thuộc về tài sản cá nhân như: tiền bạc, nữ trang, kim loại quí, đá quí, thư tín, máy tính xách tay, máy nghe nhạc, đồng hồ, nón bảo hiểm…

ĐIỀU 4 : QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Bên A phải có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến công việc bảo đảm an toàn và an ninh cho Bên B.
 • Thông tin đúng lúc cho Bên B những thông tin cần thiết liên quan đến những thay đổi về thời gian làm việc và hoạt động của Bên A 
 • Cử đại diện để tiếp nhận các yêu cầu của Bên B liên quan đến tình hình an toàn và an ninh tại KVBV.
 • Trả phí dịch vụ theo đúng qui định 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

 • Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B phí dịch vụ hàng tháng như sau:

Tổng phí dịch vụ thanh toán:…………..đ/tháng

 • Bên A sẽ thanh toán phí dịch vụ hàng tháng cho Bên B bằng hình thức chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt

ĐIỀU 6: GIA HẠN HOẶC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 • Hai bên không được tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo vệ trước thời hạn khi chưa có bằng chứng xác định bên còn lại vi phạm hợp đồng
 • Nếu tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải đền bù thiệt hại cho bên còn lại với mức phạt là một (01) tháng phí dịch vụ

ĐIỀU 7: NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN BỒI THƯỜNG

Trong trường hợp nguyên nhân và trách nhiệm bồi thường được xác định là của lực lượng bảo vệ. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất hay thiệt hại nêu trên khi và chỉ khi các điều kiện dưới đây được đáp ứng:

 • Bên A cung cấp đầy đủ cho Bên B các tài liệu gốc có liên quan đến tổn thất hay thiệt hại về tài sản của Bên A
 • Thời hạn bồi thường trong vòng 15 ngày khi bên A cung cấp đầy đủ các giấy tờ hợp lệ nêu trên.
 • Xác định tổn thất và thiệt hại phải có biên bản do hai bên lập văn bản cùng thống nhất mức độ đền bù của cả hai bên

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Hợp đồng này được dựa theo Luật pháp Việt Nam;
 • Bất cứ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này trước tiên phải được giải quyết thỏa thuận với nhau từ hai bên.
 • Nếu sự giải quyết này không thành, hai bên cùng thống nhất đưa vụ việc ra Tòa Án Kinh tế Tp.HCM giải quyết.
 • Mọi chi phí bên thua kiện thanh toán.

ĐIỀU 9: NGÀY HIỆU LỰC VÀ SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG

 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày được ký kết.
 • Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản tiếng Việt có cùng nội dung và giá trị pháp lý như nhau.
 • Mỗi bên lưu giữ một (01) bản để cùng thực hiện.

        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

         

Trên đây là toàn bộ thông tin nội dung về Hợp đồng thuê bảo vệCông ty Bảo vệ Song Long muốn chia sẽ đến Quý khách hàng

Quý khách có nhu cầu tư vấn thuê Dịch vụ bảo vệ vui lòng liên hệ:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP SONG LONG

Trụ sở: 1138 Đ. Nguyễn Văn Quá, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0943 370 376 

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê bảo vệ giữ xe